หุ่นยนต์สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง แต่หุ่นยนต์มีผลกระทบอย่างไรต่อวิธีที่มนุษย์มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนั้นเป็นที่เข้าใจกันน้อยลง การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เนื่องจากหุ่นยนต์สังคมกำลังแพร่หลายมากขึ้นในสังคมมนุษย์ผู้คนกำลังเผชิญหน้ากับพวกเขา

ในร้านค้าโรงพยาบาลและสถานที่อื่น ๆ ทุกวัน ทำให้เข้าใจว่ารูปร่างของมนุษย์มีความสำคัญ หุ่นยนต์สามารถช่วยให้ผู้คนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะทีม กลุ่มประกอบด้วยมนุษย์สามคนและหุ่นยนต์ แต่ละกลุ่มเล่นเกมที่ใช้แท็บเล็ตซึ่งสมาชิกทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในรอบ 30 รอบ กลุ่มถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสามเงื่อนไขที่กำหนดโดยพฤติกรรมหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ในตอนท้ายของแต่ละรอบหุ่นยนต์ยังคงนิ่งเงียบเปล่งเสียงแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นกลาง (เช่นคะแนนหรือจำนวนรอบที่แล้วเสร็จ) หรือแสดงความเปราะบางผ่านเรื่องตลกเรื่องส่วนตัวหรือยอมรับความผิดพลาด หุ่นยนต์ทุกตัวสูญเสียรอบเป็นบางครั้ง