ชาวบ้านผู้ปกครองประมาณ 60 คนได้ถือป้ายเดินประท้วงขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียน หลังมีประเด็นเรื่องการเสิร์ฟอาหารกลางวันของเด็กๆที่ไม่ถูกหลักโภชนาการโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเข้ามาเจรจาและรับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวนไปปฏิบัติหน้าที่ที่สพป.ระยองจำนวน 15 วัน

ทำให้ผู้ปกครองพอใจและแยกย้ายกลับ นายประวิทย์ วงษ์ศรยา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตากวน และผู้ปกครองเด็กนักเรียน กล่าวว่า โรงเรียนวัดตากวน มีนักเรียน 530 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยหลังจากมีภาพเด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น จึงได้ปรึกษา นายสุพล จิตแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตากวน ในเรื่องที่เกิดขึ้น