สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความคิดและความทรงจำที่เน้นปัญหาในสมองของเราเช่นสมองเสื่อมประเภทของภาวะสมองเสื่อมที่คนมีความสำคัญสำหรับแพทย์และนักวิจัยเพราะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขาโดยเร็วที่สุด การเดินเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มกล่องเครื่องมือวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม

นี่คือการพัฒนาที่สำคัญเนื่องจากการวินิจฉัยที่แม่นยำยิ่งขึ้นหมายความว่าเรารู้ว่าผู้คนได้รับการรักษาการดูแลและการจัดการที่เหมาะสมสำหรับภาวะสมองเสื่อมการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในปัจจุบันทั้งสองประเภทนั้นเกิดขึ้นจากการระบุอาการที่แตกต่างกันและเมื่อจำเป็นต้องทำการสแกนสมอง สำหรับการศึกษานักวิจัยวิเคราะห์การเดินของ 110 คนรวมถึงผู้ใหญ่ที่ 29 มีความรู้ความเข้าใจเหมือนเดิม 36 กับโรคอัลไซเมอร์และ 45 กับโรคสมองเสื่อม Lewy ร่างกาย